real


uttryck som används som motsats till tonal i vissa betydelser; realt svar och real fuga, se svar; real sekvens, se sekvens.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017