re


(it., fr. ) tonen d; se även solmisation. Honeggers symfoni nr 5, uppförd f.f.g. 1951, har underrubriken di tre re ("Om tre d:n") – den syftar på tonen d, som avslutar alla tre satserna.
PM75

stavelsebeteckning för en durskalas andra ton (se solmisation); i italienskan och franskan namn på tonen d (fra. ).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017