rauschkvint


en mixtur i orgeln, bestående av oktavens kvint och dubbeloktaven och med tanke på intervallet däremellan även kallad kvarta (quarta).
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017