radioopera


en nutida form av opera direkt skriven för radio. Genren ställer speciella krav genom att verka enbart genom akustiska medel och kan skilja sig avsevärt från en scenisk opera. Som exempel kan nämnas Sutermeisters Die schwarze Spinne, Menottis The old maid and the thief (Miss Todd tar emot en tjuv), Henzes Ein Landarzt, Rosenbergs Porträttet och Bäcks Tranfjädrarna.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017