portamento


(it., bärande) t.ex. om en röst eller ett stråkinstrument, övergången från en ton till en annan, högre eller lägre, utan något avbrott i ljudet.
PM75

[pårrtame´nntå] (ital.), eg. "bärande" (av rösten; ibland även portando la voce), glidande från en ton till en annan. Termen portamento används mest i fråga om sång, medan ett instrumentalt portamento oftare kallas glissando.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985