polytonalitet


den samtidiga användningen av mer än en tonart (en effekt som utnyttjas av bl.a. Milhaud). När blott två tonarter används, är det speciella uttrycket bitonalitet. Se tonalitet.
PM75

sammanförande av flera olika tonarter samtidigt i skilda stämmor; polytonalitet begränsad till två tonarter kallas även bitonalitet. Exempel hos vissa moderna tonsättare (Stravinskij, Prokofjev, Ravel, Honegger etc.) och särskilt genomfört hos Milhaud. Jfr. atonal.
MO85


.
Länkar: polytonalitet
Länkar redigerade 2012-11-22
.
polytonalitet i engelska Wikipedia polytonal i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985