polka


pardans i 2/4-takt som uppstod på 1800-talet i Böhmen.
PM75

troligen av tjeckiska pulk = halvsteg. Den bekanta pardansen, som alltjämt är livaktig såsom "gammal dans", uppkom i Böhmen omkring 1830 och spred sig snart till det övriga Europa. På 1840-talet utbröt en veritabel polkaepidemi. I en rask rytm dansades den då i ett större antal turer. 1800-talets danskomopositörer med familjen Strauss och Waldteufel i spetsen har komponerat en mängd polkor, som vittnar om denna dans popularitet. I den tjeckiska konstmusiken har den också i sin egenskap av nationaldans upptagits och flitigt utnyttjats, t.ex. av Smetana, som bl.a. har en polka i sin berömda opera Brudköpet och en annan i sin stråkkvartett Aus meinem Leben, av Dvorák och av Weinberger (den kända polkan ur operan Schwanda säckpipblåsaren).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985