pizzicato


(it., knäppt) föreskrift att tonerna för ett stråkinstrument skall knäppas, inte spelas med stråke; förkortas pizz.
PM75

[pittsika´tå] (ital.), "knäppt"; stråkinstrumentterm som anger att strängarna knäpps med fingrarna som på luta, harpa etc. i stället för att strykas med stråken; pizzicato upphär vid föreskriften arco eller coll' arco (med) stråke(n). I orkestermusiken används pizzicato dels till genomskinligt och luftigt ackompanjemang, dels som särskild effekt, bl.a. illuderande en hel kör av knäppinstrument; välkända exempel är scherzot (Pizzicato ostinato) i Tjajkovskijs fjärde symfoni och Pizzicatopolka av Johann. och Josef Strauss; många olika pizzicatoeffekter hos Rimskij-Korsakov. I den virtuosare sololitteraturen för violin, särskilt hos Paganini och Sarasate, förekommer ej blott det vanliga högerhands-pizzicatot, utan även det tekniskt raffinerade vänsterhands-pizzicatot i hastig växling med spetsiga stråk, illuderande snabba pizzicatopassager.
MO85


.
Länkar: pizzicato
Länkar redigerade 2012-11-21
.
pizzicato i engelska Wikipedia pizzicato i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985