paus


(it. pausa, eng. rest) noteringen av uppehållet i musiken under en tidslängd som motsvarar ett givet taktslag, t.ex. fjärdedelspaus.
PM75

ital. pausa, fra. pause eller silence, men eng. rest, uppehåll (eng. pause betyder fermat). Generalbaus, förkortat G. P., uppehåll i alla stämmor samtidigt. Att märka är att paus inte behöver innebära avslappning i det musikaliska skeendet utan kan vara lika innehållsrik som tonerna sjäva. - - -
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985