passamezzo


[-mä´ddså], italiensk 1500-talsdans, om vilken man ej har full klarhet. Namnet antages syfta på stegen eller tempot. I varje fall var passamezzo mycket besläktad med den gravitetiska pavanen och liksom den i jämn takt; möjligen var den hastigare. I sviten sammankopplades den med "efterdansen" saltarello i livlig tretakt.
MO85Källa: Musikordboken 1985