pantomim


(från grek., allimiterande) stumt skådespel, mimspel, antingen självständigt, eller (som Ravels Daphnis et Chloé, där historien om Pan och Syrinx återges) ett inlägg i ett större verk.
PM75

Exempel på balettpantomim: Träprinsen och Den sällsamme mandarinen (Bartók).Källa: Prismas musiklexikon 1975