opera seria


(it.) uttryck som ursprungligen betydde allvarlig opera i motsats till opera buffa men främst används för en speciell operatyp, som blomstrade under 1700-talet och som levde kvar fram till t.ex. Rossinis.Semiramis (1823). Denna typ utmärks av

1 italiensk libretto,
2 heroiskt eller mytologiskt ämne,
3 en rad stiliserade drag i musik och handling,
4 ofta huvudroller för kastratsångare.

PM75
Källa: Prismas musiklexikon 1975