onestep


(eng.), eg. "ettsteg", hastig, marschartad sällskapsdans, som spreds från Amerika omkring 1913 och florerade oerhört tills den distanserades av foxtrot.
MO85Källa: Musikordboken 1985