omkväde


refräng, en eller flera versrader som likformigt återkommer i strof efter strof. Omkvädet är karakteristiskt för den medeltida dansvisan (behållet i många av våra folkvisor), där omkvädet sjöngs av de dansande, det övriga av en försångare.
MO85Källa: Musikordboken 1985