oktett


komposition för åtta instrument, vanligen i någon regelbunden, flersatsig form; jfr. kvartett. Också en grupp på åtta musiker.
PM75

ital. ottetto, fra. octuor, komposition för åtta soloinstrument. Förnämliga sådana har skrivits för enbart stråkar av Mendelssohn, Gade och Svendsen, för blåsare av Beethoven och Stravinskij, för en blandad kombination av Schubert och Spohr. En variant, kallad dubbelkvartett, har skapats av Spohr. Även en ensemble av åtta musiker kallas oktett, exempelvis blåsoktett inom militärmusiken.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985