nyryska skolan


Ungryska skolan
term  uppfunnen av Stassov för att beteckna den ryska nationella skolan, som omfattade Balakirev, Borodin, Cui, Musorgskij och Rimskij-Korsakov. Dessa fem intog en medvetet nationell ställning i sin musik och sökte inspiration i rysk historia, litteratur, folkmusik och folklore i allmänhet; de tog även avstånd från tonsättare som ansågs vara alltför influerade av västerländsk musik, t.ex. Tjajkovskij och A. Rubinstein.
PM75

benämningen på den betydande ryska tonsättargruppen
Balakirev
Borodin
Musorgskij
Rimskij-Korsakov
Cui,
även kallade "novatorerna", som under 1800-talets senare del införde en nationell och högromantiskt betonad riktning i den ryska tonkonsten. Nyryska skolan fortsattes närmast av Glasunov och S. Tanejev.

MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985