notvärden
– Det finns även trettiotvåondels- och sextiofjärdedelsnot.Källa: Prismas musiklexikon 1975