notsystem


det system av linjer varpå noterna skrives. Den klav som sätts främst på systemet bestämmer vilka tonhöjder systemets linjer kommer att ange. Det vanliga notsystemet upptar fem linjer; tidigare fanna andra med bl.a. fyra linjer. En sammanhängande grupp av notsystem, ofta angiven med en klammer vid vänstra kanten, kallas ackolad.
PM75

de fem linjer, som bildar stommen för vår notskrift.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985