notering


term använd om transponerande instrument, som är "noterade" i en tonart men klingar i en annan, ett bestämt intervall högre eller lägre.
MO85Källa: Musikordboken 1985