not


ett skrivet tecken som anger en viss ton, dess höjd och tidsvärde.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975