nonett


komposition för nio instrument eller nio röster; instrumentala sådana är vanligen skrivna i någon regelbunden, flersatsig form; jfr. kvartett.
PM75

komposition för nio instrument; bland de fåtaliga dylika är endast Spohrs mera bekant.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985