naturtoner


kallas hos blåsinstrumenten den serie av övertoner till instrumentets grundton (inklusive denna), som kan erhållas enbart genom sättet för anblåsningen utan förkortning eller förlängning av tonröret. Naturhorn och naturtrumpet saknar klaffar och ventiler och ger endast dessa toner.
Jfr. blåsinstrument, horn, trumpet.
MO85Källa: Musikordboken 1985