nationalromantik


den aspekt av romantikens konstskapande som tog sig uttryck i att framför allt tidigare politiskt och kulturellt tillbakatryckta nationer utifrån det egna nationella arvet av folk och allmogemusik, sagor, myter etc sökte skapa nationella stilar. Inom musiken är dock dessa nationella yttringar oftast starkt avhängiga den centraleuropeiska musiktraditionen. Nationalromantiken innebar att länder och regioner som tidigare stått utanför den europeiska musikutvecklingen trädde fram med en rad tonsättare, t.ex. Böhmen (Smetana, Dvorák), Ryssland (Glinka, nyryska skolan, Skandinavien (Gade, Grieg, Söderman, Sibelius), Spanien (de Falla).
MO85Källa: Musikordboken 1985