musikdrama


term som Wagner använde om sina operor efter Lohengrin, då termen "opera" ansågs vara otillräcklig för att beskriva hans planerade nya typ av musikaliskt drama, satt till fortlöpande, uttrycksfull musik, baserad på ledmotiv (till skillnad från den gamla uppdelningen i opera-"nummer").
PM75

rätteligen beteckning för opera i allmänhet; ordet används dock huvudsakligen om den av Wagner skapade typen av sceniskt "Gesamtkunstwerk" med dess starkare samverkan mellan det dramatiska skeendet och musiken och med dess mestadels fritt recitativiska sång över en fortlöpande symfonisk orkestersats – detta i motsats till den traditionella "nummeroperan" med dess fristående musikstycken, som snarast avbryter dramat.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985