musikdiktat


en viktig gren av musikundervisningen, bestående i att eleven nedskriver en- eller flerstämmiga, korta musikexempel av växande svårighetsgrad, vilka "dikteras", d.v.s. spelas eller sjungs för honom av läraren.
MO85Källa: Musikordboken 1985