moresca


[måre'sska], "morisk dans", en under 1400-1500-talen förekommande, från Spanien härstammande dans, livlig och med pantomimiska drag. En moresca finns i Monteverdis opera Orfeo. Snarlik och förmodligen av samma ursprung är den engelska morris dance [må'rris dāns], som var mycket populär under samma tid och som hållit sig kvar i bruk ända till våra dagar; den dansades förr gärna som festupptåg, bl.a. som "majspel", av kostymerade deltagare med bjällror kring hand- och fotleder. Namnet begagnas även om ett slags "svärdsdans".
MO85Källa: Musikordboken 1985