modal


Kallas musik som ej har dur- eller moll- utan (vanligen) kyrkotonartskaraktär; se modus. Modala drag finns i olika länders folkmusik och här och var i nyare konstmusik. Modal improvisation blev vanlig i jazzmusik från omkring 1960 och baseras på en eller ett par bestämda skalor. Modala rytmer, se modus 3.
MO85Källa: Musikordboken 1985