minnesång, minnesångare


(ty. Minnesänger) tyska höviska sångare under 1100- och 1200-talen, en motsvarighet till de franska trouvèrerna och trubadurerna. Mästersångarna, som uppträdde senare, tillhörde köpmansskrået.
PM75

(av ty. Minne, kärlek), den tyska motsvarigheten till de franska trubadurernas ridderliga kärlekspoesi, influerad av denna och blomstrande under ungefär samma tid, 11-1300-talen, särskilt i Thüringen och trakterna kring övre Rhen och Donau. De mestadels socialt högstående skalderna komponerade själva melodier, som var enkla och strofiska (se barform, leich) med anknytning till kyrkosång och folkmusik och ackompanjeradesfidla eller liten harpa, i huvudsak enstämmigt med för- och mellanspel. en betydande skatt av minnesångardikter och -melodier finns i behåll och framvisar en folkligt enkel och innerlig konst med natursinne, hövisk kvinnodyrkan och religiositet. Till de förnämsta minnesångarna hör Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide, Neithart von Reuental, Tannhäuser och Heinrich Frauenlob. Flera av dessa historiska gestalter har Richard Wagner tecknat i sin opera Tannhäuser, som rör sig kring den likaledes historiska "sångarstriden på Wartburg" (1207).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985