mi


i romanska länder (och förr även annorstädes) betecknar tonen e. Beträffande mi contra fa, se tritonus. Se även solmisation.
PM75

stavelsebeteckning för en durskalas tredje ton (se solmisation); i italienskan och franskan namn på tonen e.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017