melism


(grek., plur. melismata, sång) utsmyckning; betecknar en grupp toner som sjungs på en enda stavelse. Uttrycket används speciellt i fråga om gregoriansk sång, men även om annan vokalmusik.
PM75

(eg. grek., "melodi"), i vokalmusik en melodisk tonföljd, sjungen på en enda stavelse; term använd särskilt om den gregorianska sången och om 1700-talsarian, där melismer överflödar. Oftast är det frågan om mera ornamentala, koloraturmässiga utsmyckningar eller inlagda kadenser men melismer kan också vara uttryck för intensifierad känsla framsprungen ur respektive textord.

Melismatisk kallas sång med flera toner på varje stavelse i motsats till syllabisk, som har endast en ton per stavelse.

MO85


.
Länkar: melism
Länkar redigerade 2012-11-12
.
xxx i engelska Wikipedia melism i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985