mästersång, mästersångare


(ty. Meistersinger, sing. och plur.) tyskt musikerskrå under 1300-1500-talen; mästersångarna var ursprungligen yrkesmän, handlare etc. och inte adelsmän som de tidigare minnesångarna. "Mästersångarna" används ofta som förkortning för Mästersångarna i Nürnberg.
PM75

en borgerlig fortsättning på minnesången, blomstrande i en mängd tyska städer under 14-1500-talen. Mästersång, som bedrevs av enkla hantverkare, sammanslutna i särskilda gillen, innebar ingen utveckling utöver minnesången utan förföll i stället alltmer till förkonstling och pedantiskt regeltvång. Wagners musikdrama Mästersångarna i Nürnberg ger en realistisk och på det hela taget fullt sanningsenlig bild av mästersång, t.o.m. innehållande autentiska mästersångsmelodier och med autentiska namn på många av de uppträdande personerna. Huvudfiguren, Hans Sachs, var den mest namnkunnige bland alla mästersångare och en mycket produktiv diktare och kompositör.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985