mambo


latinamerikansk sällskapsdans från c:a 1945, ursprungligen från Puerto Rico. Musikaliskt är mambo en syntes av rumba och jazz. En av dem som lanserade mambo var Perez Prado. Mambo heter ett avsnitt i Rolf Liebermanns Concerto för jazzband och symfoniorkester (1945).
MO85

latinaamerikansk sällskapsdans, besläktad med rumba, men snabbare och med drag från swingmusiken. Mambon kom från Kuba till USA i slutet av 1940-talet, något senare till Europa. En långsam variant är cha-cha-cha.
BM03


.
Länkar: mambo
Länkar redigerade 2013-01-01
.
mambo i engelska Wikipedia mambo i svenska Wikipedia xxx på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003