lombardisk rytm


eller scotch snap består av en kort ton på betonad taktdel, följd av en längre. Återfinns i skotsk musik; vanlig hos Purcell, behandlad hos Quantz.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975