liturgi


officiellt normerad gudstjänstordning, särskilt den musikaliskt utformade, högtidligare delen därav.
MO85

(av gregiska leitourgia, offentligt uppdrag), den fastställda ordningen för gudstjänst och andra kyrkliga handlingar. Se mässa.
BM03

liturgik
vetenskapen om den religiösa kulten (gudstjänsten) och dess historiska utveckling.M03engelska: liturgy
tyska: liturgie
franska: liturgie


.
Länkar: liturgi
Länkar kontrollerade 2014-11-02
.
  liturgy i engelska Wikipedia
liturgi i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017