liturgi


officiellt normerad gudstjänstordning, särskilt den musikaliskt utformade, högtidligare delen därav.
MO85

(av gregiska leitourgia, offentligt uppdrag), den fastställda ordningen för gudstjänst och andra kyrkliga handlingar. Se mässa.
BM03

liturgik
vetenskapen om den religiösa kulten (gudstjänsten) och dess historiska utveckling.M03engelska: liturgy
tyska: liturgie
franska: liturgie


.
Länkar: liturgi
Länkar redigerade 2014-11-02
.
liturgy i engelska Wikipedia liturgi i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003