ledmotiv


(ty. Leitmotiv) ett motiv som (särskilt i Wagners operor) återkommer för att ange en viss person, ett föremål etc.
PM75

Termen har skapats med tanke på Wagners musikdramer, där ledmotivtekniken satts i system och utnyttjats till det yttersta. En mängd väsentliga element i handlingen – personer, ting, känslor, idéer – karaktäriseras där med pregnanta motiv, som blir deras ständiga följeslagare och dyker upp närhelst dessa element blir aktuella, vare sig i påtaglig form eller som vaga associationer. Dessa ledmotiv är huvudsakligen förlagda till den med symfonisk teknik utarbetade orkestersatsen, vars tematiska material de utgör. Föregångare till ledmotiv i form av s.k. erinringsmotiv av stämningsskapande eller karakteriserande art finns redan i äldre opera och förekom i olika genrer under romantiken bl.a. i Loewes ballader och i Berlioz symfonik (idée fixe). Efter Wagner har ledmotiv använts allmänt, både i opera- och symfonimusik samt inte minst i filmmusik.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985