largo


(it., bred) långsamt (tempo); jfr. dock largamente. Beträffande Händels.Largo se Xerxes.
PM75

[la'rrgå] (ital.), brett; tempobeteckning för lånsamma, allvarliga och värdigt framskridande satser. Särskilt i barockmusiken kallas de långsamma satserna gärna largo (berömt exempel: largot ur Händels opera Xerxes), medan romantiken oftast använder beteckningen adagio.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985