kvintcirkel


beteckning på det förhållandet att en följd av kvinter (i liksvävande temperatur) uppåt eller nedåt leder tillbaka till utgångstonen (på en lägre eller högre oktav) efter att ha passerat de andra elva tonerna i den kromatiska skalan.
PM75

de 12 dur-, respektive molltonarterna ordnade i kvintföljd med successiv ändring av förtecken för varje steg. Genom enharmonisk förväxling kommer man över från kors- till b-tonarterna och är vid trettonde steget åter vid utgångspunkten. Kvintcirkeln klargör på ett mycket åskådligt sätt tonarternas släktskapsförhållanden.
MO85

kvintcirkel


Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Wikipedia