kvintaden(a), kvintatön


orgelregister som klingar inte bara med den anslagna tonen utan också med tonen en duodecima högre (d.v.s. en oktav + en kvint).
PM75

orgelstämma (täckt labialstämma) med karakteristisk klang, framhävande andra övertonen (kvinten). Tysk version: Quintatön.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985