kvint


intervall i melodi eller harmoni, erhålls om man tar fem tonsteg i dur- eller mollskalan och räknar både lägsta och högsta tonerna. En ren kvint är avståndet från t.ex. c till g, ett halvtonssteg mindre ger en förminskad kvint (t.ex. c till gess), och ett halvtonssteg mer ger en överstigande kvint (t.ex. c till giss). (betr. parallella kvinter och förtäckta kvinter, "förbjudna" intervaller i vissa kompositionstyper, se parallellrörelse.)
PM75

femte tonen i en diatonisk skala; se vidare intervall. Även benämning på högsta violinsträngen.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985