kvinnligt slut


kvinnligt slut(fall)
en framför allt melodisk slutvändning, där sista tonen (ev. ackordet) kommer på obetonad taktdel i stället för betonad.

PM75

slutfall där sista tonen eller ackordet infaller på obetonad taktdel.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985