kvartol


en grupp på fyra toner (eller toner och pauser) av samma tidsvärde som skrivs där en grupp av tre, fem eller något annat antal anges av tidsvärdet.
PM75

grupp av 4 likvärdiga noter, vilka tillsammans har samma tidsvärde som annars 3 (eventuellt 6); utmärkes med siffran 4 inom klammer eller båge.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985