kvart


intervall i melodi eller harmoni, erhålls om man tar fyra tonsteg i dur- eller mollskalan och räknar både lägsta och högsta tonerna. En ren kvart är avståndet från t.ex. c till f, ett halvtonssteg mer ger en överstigande kvart, t.ex. c till fiss. (Förminskad kvart, en halvton mindre än ren, används sällan, då den i praktiken – t.ex. på piano – är samma intervall som stor ters; märk dock dess förekomst, fiss-b, i det s.k. "mystiska ackordet" vilket Skrjabin byggde på enbart kvarter av olika storlekar.)
PM75

fjärde tonen i en diatonisk skala; se vidare intervall.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985