kuplett


(fra. couplet, av lat. copula = anknytning, var redan i medeltidens franska dansvisa benämning för solostroferna mellan de återkommande körrefrängerna. Numera hör kupletten hemma i de ystra operetterna, sångspelen och revyerna som en vitsig, gärna dagsaktuell strofisk visa med stående refräng; sitt inträde i det moderna livet har den gjort via de klassiska franska och wienska operetterna, bl.a. Offenbach och Johann Strauss d. y. Jämför även rondeau.
MO85Källa: Musikordboken 1985