kulning


folklig textlös falsettsång, använd som signalering vid vallning av boskapen på fäbodarna.
PM75

ett uråldrigt, textlöst lockrop som sjungs i falsett utan vibrato. Det användes vid vallning av boskap och är mycket ljudstarkt (det kan höras på upp till fem kilometers håll).
BM03

i svensk folkmusik ett säreget, instrumentalt präglat sångsätt (utan text); i vallåtar och lockrop.
MO85

se fäbodarnas musik för mer grundläggande information (där det bl.a. framkommer att kulning inte alls alltid är textlös).
mk

– se även Sara Parkman.Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003 ; Musikordboken 1985