krusa, krusning


krusning
folklig term för folkliga spelmäns improviserade ornament. Improviserad utsmyckning av melodin förekommer även inom folklig vokalmusik, bl.a. i vallåtsmusikens kulning.

PM75

krusa
utsmycka (en melodi), ornamentera; folklig term för den speciella, rika, lokalt växlande ornamenteringsteknik, som utbildats i svensk folkmusik, bl.a. i Dalarna.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985