kriti


den viktigaste (tredje) delen i sydindisk raga. Består visserligen även av improvistation men har många förkomponerade element som bygger på gamla vediska hymnmelodier. Har i sig flera olika delar som presenteras i Worlds of music.
Frans Mossberg

(= komposition), den viktigaste formen för konsert i södra Indien. Den är häpnadsväckande flexibel, nästan vätskelik i sin struktur och expressiva potential; en del kritis är mycket små, andra är massiva stycken som kan vara upp till tio femton minuter. De flesta av de största kompositörerna har koncentrerat sig på kritin för att uttrycka sina musikaliska och poetiska tankar. Var och en behandlar formen på sitt eget sätt. Kritin kan framföras ensam i ett konsertprogram, för sin egen inneboende skönhet, eller den kan utgöra kärnan till improvisationer, som vävs in före, mitt i och efter den.

Kritin har tre sektioner:
1. Pallavi: öppningssektionen. Kritins namn kommer från de första orden i pallavin. Pallavin - både melodi och ord - är mycket viktig eftersom delar av den återkommer rondolikt efter de följande två sektionerna. Dess storlek ökas ofta med sangati (variationer) på dess melodilinjer.
2. Anupallavi: en andra, kontrasterande sektion, ofta rörande sig mot ett slags klimax innan den återvänder till pallavitemat. - - -
3. Charanam: vanligen en mer avslappnad, vilsam sektion. Tillfälligtvis är det en serie av energiska "verser" som alternerar med pallavi-temat. - - -

WoM96Källor: Frans Mossberg ; Worlds of Music 1996