körsymfoni


1 en symfoni i vanlig mening men med kör

2 ett verk av symfoniska dimensioner men skrivet för kör enbart.
Den första av dessa betydelser är den vanliga. Den första körsymfonin är Beethovens symfoni nr 9 i d-moll, uruppförd 1824, med tre rent intstrumentala satser följda av en tonsättning av Schillers ode An die Freude (till glädjen) för fyra soli, kör och orkester. Ett annat exempel är Mahlers symfoni nr 8, Sinfonie der Tausend.

PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975