kors


förtecken som anger höjning. Kors anger höjning en halv ton; satt t..ex före c blir tonen ciss; se även dubbelkors. Korstonarter är sådana som är noterade med kors; fyra kors t.ex. anger att styckets tonart är antingen E-dur eller ciss-moll. Jfr. b-förtecken, tonart.
PM75

förtecknet #, som anger höjning med en halvton.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985