koralnotskrift


den äldsta notskriften med linjer, anger bestämda tonhöjder men ej bestämda tidsvärden. Infördes omkring år 1000 och används fortfarande inom katolska kyrkan.
PM75

den äldsta notskriften med angivande av bestämd tonhöjd (men ej bestämda notvärden); uppkom c:a år 1000 ur neumerna genom införande av linjer och klav. Koralnotskrift är speciellt förknippad med den gregorianska koralen (därav namnet) och är ännu i bruk inom den katolska kyrkan; den fick på 1200-talet en utveckling i mensuralnotskriften. Vid samma tid fick den ursprungliga, romanska koralnotskriften sin definitiva utformning med kvadratiska huvuden och små tunna skaft. En variant av denna uppstod på 1300-talet i den s.k. tyska eller gotiska koralnotskriften (ty. Hufnagelschrift, "hästskosömskrift") med grövre skaft och spetsiga huvuden.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985