kontradans


(fr. contre dance) danstyp från 1700-talet; namnet ev. härlett ur det engelska country dance. Mozart och Beethoven har skrivit kontradanser.
PM75

en äldre typ av sällskapsdans. Ursprunget lär (trots att det på sina håll förnekats) vara de gamla engelska country dances, d.v.s. allmogedanser som upptagits av de högre kretsarna. Namnet kontradans (fr.a. contredanse), som från början kan ha uppkommit genom missförstådd ljudlikhet, syftar på det karakteristiska att herr- och damrad dansar mot (contre) varandra. Kontradans förekom på olika håll i Europa redan på 1600-talet, t.ex. i Sverige vid drottning Kristinas hov. På 1700-talet blev den högsta mode i Frankrike, avlösande menuetten, och därifrån utgick detta modes internationella segertåg. En avvikande och mycket uppskattad fransk form var kadriljen med fyra par i fyrkant. Av båda typerna fanns en mängd varianter med pittoreska namn. Under 1800-talet fortlevde vissa utvidgade arter av kontradans med många turer såsom tidvis mycket populära modedanser under namnen kadrilj, angläs, lansiär, fransäs, kotiljong m.m., somliga ända in på 1900-talet. – Både Mozart och Beethoven har skrivit ett antal kontradanser för baler i Salzburg och Wien.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985